Tel : +48 091 416 30 11

E-mail: osir@gryfino.pl

NARODOWY BIEG 100-LECIA „Od Bałtyku do Tatr” * Gryfino 11.11.2018
REGULAMIN

UWAGA! – zmiana od dnia 15.07.2018 r (patrz - opata startowa)

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie

II. Partnerzy:
Partner strategiczny: Powiat Gryfiński
Partnerzy: Gryfiński Dom Kultury

III. Patronat honorowy:
Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska

V. Miejsce i godzina startu:
11.11.2018 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Uczestnictwo:
W biegu na dystansie 10 km będą mogły wziąć udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat.

IX. Zgłoszenia:
Drogą elektroniczną do limitu 400 osób poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel, a także używając adresu http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/regulamin/

X. Opłaty:
- do dnia 14.07.2018 r. – 60 zł.
- od dnia 15.07.2018 r. – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 98 1240 3855 1111 0010 7859 8451
W przypadku przelewu w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz Narodowy Bieg Stulecia. Opłata musi być dokonana do 6 listopada 2018 (decyduje data wpływu na konto organizatora).

XI. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numery startowe z chipami
b) koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym i czerwonym z dwustronnym nadrukiem
c) medale z biało-czerwoną wstążką (identyczne jak we wszystkich miastach objętych projektem)
d) dyplomy dwustronne za ukończenie biegu
e) pamiątkowe worki/plecaczki w kolorze czerwonym z białym nadrukiem
f) czerwone czapki z haftowym logo biegu stulecia
Na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

XII. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2018 Gryfino - budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 10.00-14.00
- w dniu zawodów - 11.11.2018 Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 8.30–10.15
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL.

XIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
4. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Partnerem Biegu Niepodległości jest Biuro Biegu Stulecia.
7. Informacje o projekcie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują się na stronie www.biegstulecia.pl

KONTAKT z operatorem krajowym -  e-mail: klub.ocobiega@gmail.com

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny
------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

NARODOWY BIEG 100-LECIA „Od Bałtyku do Tatr” * Gryfino 11.11.2018
REGULAMIN

UWAGA! – zmiana od dnia 15.07.2018 r (patrz - opata startowa)

I. Organizator (Koordynator):
Gmina Gryfino - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (tel. 91 4153011, e-mail: sport@osir.gryfino.pl)
Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie

II. Partnerzy:
Partner strategiczny: Powiat Gryfiński
Partnerzy: Gryfiński Dom Kultury

III. Patronat honorowy:
Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

IV. Patroni medialni:
Gazeta Gryfińska, Gazeta Chojeńska

V. Miejsce i godzina startu:
11.11.2018 godz. 11:11 start i meta - gryfińskie nabrzeże

VI. Współpraca – sponsoring:
Projekt jest przedsięwzięciem otwartym dla każdej osoby, dla każdej instytucji oraz firmy, która chciałaby się włączyć do współpracy przy jego realizacji.

VII. Cele:
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.
3. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.
4. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu „fair play” oraz idei Pierre de Coubertin’a, ojca nowożytnych igrzysk: „ważny jest udział, a nie zwycięstwo”.
5. Integracja mieszkańców powiatu gryfińskiego.

VIII. Uczestnictwo:
W biegu na dystansie 10 km będą mogły wziąć udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 15 lat.

IX. Zgłoszenia:
Drogą elektroniczną do limitu 400 osób poprzez formularz elektroniczny systemu Domtel, a także używając adresu http://biegniepodleglosci-gryfino.pl/regulamin/

X. Opłaty:
- do dnia 14.07.2018 r. – 60 zł.
- od dnia 15.07.2018 r. – 70 zł.
Płatne na konto: MKS Hermes, Gryfino ul. Iwaszkiewicza 70, Bank PEKAO S. A. I O/Gryfino, nr konta 98 1240 3855 1111 0010 7859 8451
W przypadku przelewu w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz Narodowy Bieg Stulecia. Opłata musi być dokonana do 6 listopada 2018 (decyduje data wpływu na konto organizatora).

XI. Pakiet uczestnika:
W ramach wniesionej opłaty organizator zapewnia:
a) numery startowe z chipami
b) koszulki wykonane z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym i czerwonym z dwustronnym nadrukiem
c) medale z biało-czerwoną wstążką (identyczne jak we wszystkich miastach objętych projektem)
d) dyplomy dwustronne za ukończenie biegu
e) pamiątkowe worki/plecaczki w kolorze czerwonym z białym nadrukiem
f) czerwone czapki z haftowym logo biegu stulecia
Na mecie zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

XII. Weryfikacja:
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów (nie ma możliwości odebrania pakietu startowego w imieniu innej osoby):
- w przeddzień zawodów - 10.11.2018 Gryfino - budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska, w godz. 10.00-14.00
- w dniu zawodów - 11.11.2018 Gryfino – budynek Tawerny, ul. Nadodrzańska w godz. 8.30–10.15
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL.

XIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizatora.
4. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
6. Partnerem Biegu Niepodległości jest Biuro Biegu Stulecia.
7. Informacje o projekcie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują się na stronie www.biegstulecia.pl

KONTAKT z operatorem krajowym -  e-mail: klub.ocobiega@gmail.com

Dyrektor Biegu - Jan Podleśny
------------------------------------------------------
Wersja do pobrania (plik .pdf) - tutaj

MENU

  •